Afscheid nemen is altijd moeilijk.

Maar nadenken en praten over de dood bieden houvast, ook nu al. Iedereen wil op zijn eigen manier afscheid van het leven nemen. Het is voor uzelf een geruststellende gedachte en voor nabestaanden prettig om dit op passende wijze te kunnen doen.

Ook hebt u waarschijnlijk, misschien vluchtig, al eens over uw eigen uitvaart nagedacht. Weet u al hoe u wilt dat er afscheid van u wordt genomen? Ziet u een besloten en ingetogen bijeenkomst voor u, of denkt u aan een grotere en meer uitgebreide dienst?

Welke wensen u ook heeft, het is belangrijk dat deze bekend zijn. Anders laat u keuzes aan uw nabestaanden over en dat is geen eenvoudige taak. Als u deze wilsbeschikking invult en bewaart op een plaats die bekend is bij dierbaren, is dat voor hen een hele zorg minder.

U kunt hier uw eigen wilsbeschikking downloaden.

U kunt deze ingevuld aan mij toezenden of mailen. Deze wordt door mij uitgewerkt en opgeslagen in ons “uitvaartarchief”. U ontvang dan een afschrift hiervan met daarbij een kostenbegroting op basis van  uw wensen en de thans geldende tarieven.