Roeland UitvaartZorg is een onafhankelijke uitvaartverzorger. Wij verzorgen de uitvaart ongeacht  de verzekeringmaatschappij omdat u vrij bent in de keuze van uitvaartondernemer, al willen sommige verzekeringsmaatschappijen u anders laten geloven.

Vaak zijn er nog ”oude” polissen in het bezit van de familie van maatschappijen die in de loop van de jaren zijn overgenomen of bij een andere maatschappij zijn ondergebracht.
De nominale waarde van deze polissen is vaak nog in guldens.

Wij kunnen door middel van onderstaand formulier in kaart brengen  waar uw polissen momenteel zijn ondergebracht en welke waarde zij vertegenwoordigen. Op deze manier bent u op de hoogte of uw verzekerd bedrag toereikend is voor de te verwachten uitvaartkosten.

Als u onderstaand formulier invult, uitprint opstuurt of terug mailt gaan wij hiermee aan de slag  en zoeken wij het voor u uit.

Aan deze service zijn natuurlijk geen kosten verbonden.

Polischeck:

Ondergetekende verzoekt Roeland UitvaartZorg onderstaande polissen bij de betreffende maatschappij te checken.

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

* :

* :

* :

* :

* :

* :

* :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
Voer de tekst in a.u.b.