Gedragscode

  • Het is onze taak de nabestaanden zo duidelijk en volledig mogelijk voor te lichten en te adviseren bij het  vormgeven van een uitvaart.

  • De persoonlijke wens van de overledene staat centraal bij het bespreken en uitvoeren van de uitvaart.

  • Nabestaanden hebben volledige keuze vrijheid bij het vormgeven van de uitvaart.

  • Wij verzorgen de uitvaart geheel op de wijze zoals met de nabestaanden is overeengekomen.

  • Alle informatie over een uitvaart en haar opdrachtgever c.q. nabestaanden hebben een vertrouwelijk karakter en worden door ons als zodanig beschouwd en behandeld.

  • Wij respecteren iedere cultuur en religie binnen onze samenleving en zullen ook als zodanig handelen.

  • De overledene is een dierbare van de nabestaanden en wij zullen daar dan ook in alle opzichten met respect, waardigheid en eerbied mee omgaan.

  • De opdracht voor een uitvaart wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Wij geven de nabestaanden voldoende gelegenheid wijzigingen hierin aan te brengen. Financiële consequenties hiervan worden direct  gemeld.

  • Roeland Uitvaart Zorg staat garant voor kwalitatief hoogstaand geleverde werkzaamheden en diensten.

  • Binnen de kaders van de wet worden de belangen van de nabestaanden zo goed mogelijk behartigd