Informatieve links

Algemene links voor informatie:
www.sterven.pagina.nl
www.sterven.verzamelgids.nl
www.verwerk.nl
www.verzekeraars.nl
www.verliesverwerken.nl
www.donorvoorlichting.nl
www.kennisring.nl
www.erfenis.nl
 

Speciale links:

Gedenktekens:
www.memoriaalgilde.nl
www.natuursteenhuis.nl
www.monumentenmaker.nl
www.dominicus.nl

Glassieraden en glasobjecten met as
www.vdschaaff.nl

Gedenkplek in het KWF Koningin Wilhelminabos
www.wilhelminabos.nl

Fotografie en video
www.uitvaartfilm.nl

Muziek:
www.devertroosting.nl
www.marcato.nl
www.uitvaartmuzikant.nl

www.witteduivenservice.nl
Indien u witte duiven wilt loslaten bij het graf of tijdens de asverstrooiing.

www.big-balloon.nl
Middels dit bedrijf kunt u ballonnen verkrijgen en die bij het graf oplaten.

www.minszw.nl
Ministerie van Sociale Zaken enWerkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
tel. 0800 9051

www.svb.nl
Sociale Verzekeringsbank
Postbus 90151
4800 RC  Breda
tel. 076-5485 000

www.uwv.nl
U.W.V.
Postbus 28
4460 AA Goes
tel. 0900 9594

www.cordares.nl
Cordares( Voorheen Soc.Fonds Bouwnijverheid)
Postbus 637
1000EE Amsterdam
tel. 020 5839111

Begrafenisondernemer
begrafenisondernemer.offerte.nl