ROELAND Uitvaart Zorg

Typ hier de slogan.

= Gedragscode =

 

Ř Het is onze taak de nabestaanden zo duidelijk en volledig mogelijk voor te lichten en te adviseren bij hetá vormgeven
van een uitvaart.

 

Ř De persoonlijke wens van de overledene staat centraal bij het bespreken en uitvoeren van de uitvaart.

 

Ř Nabestaanden hebben volledige keuze vrijheid bij het vormgeven van de uitvaart.

 

Ř Wij verzorgen de uitvaart geheel op de wijze zoals met de nabestaanden is overeengekomen.

 

Ř Alle informatie over een uitvaart en haar opdrachtgever c.q. nabestaanden hebben een vertrouwelijk karakter en worden door ons als zodanig beschouwd en behandeld.

 

Ř Wij respecteren iedere cultuur en religie binnen onze samenleving en zullen ook als zodanig handelen.

 

Ř De overledene is een dierbare van de nabestaanden en wij zullen daar dan ook in alle opzichten met respect, waardigheid en eerbied mee omgaan.

 

Ř De opdracht voor een uitvaart wordt vooraf schriftelijk vastgelegd. Wij geven de nabestaanden voldoende gelegenheid wijzigingen hierin aan te brengen. FinanciŰle consequenties hiervan worden directá gemeld.

 

Ř Roeland Uitvaart Zorg staat garant voor kwalitatief hoogstaand geleverde werkzaamheden en diensten.

 

Ř Binnen de kaders van de wet worden de belangen van de nabestaanden zo goed mogelijk behartigd.